p_17575_KBVISION-KX-1304AN
7 Tháng Ba, 2019

Khách hàng có mục đích trao đổi thông tin giữa Những chi nhánh văn phòng với nhau, với cuộc đàm thoại cho phép truy cập cùng lúc 08 điểm khác biệtCó một hệ thống tổng đài nội bộ cho Địa Chỉ chính. dựa trên hiện trạng hoặc yêu cầu của phía Công tyChúng tôi đưa ra giải pháp sử dụng hệ thống tổng đài nội bộ thông minh NEC1, hiện trạng hệ thống DT khách hàng đang sử dụng.

Mô hình giải pháp đề xuất

Hiện tại, khách hàng sử dụng Hotline thông thường (Công nghệ Analog – DTMF) truy cập với hệ thống tổng đài nội bộ với đường trung kế bưu điện hoặc sử dụng để gọi ra ngoài, hoặc nhận cuộc gọi từ đối tác bên ngoài vào.

Mỗi Hotline chỉ cho phép thực hiện 1 cuộc gọi ra ngoài, hoặc nhận một cuộc gọi tới. (Khi nhấc máy gọi đi, thì không nên nhận 1 cuộc gọi khác đến  ngược lại).

Hệ thống tổng đài nội bộ không có chức năng thực hiện nhiều cuộc gọi cùng một lúc (trên 03 cuộc gọi cùng lúc).

Mô tả Các thành phần thiết bị trong hệ thống

Bộ điều khiển trung tâm NEC IP-PBX SL1000: Đặt tại Văn phòng chính. Với cấu hình 04 trung kế Analog (CO) để truy cập với đường trung kế bưu điện  08 máy nhánh Điện thoại (Ext), làm nhiệm vụ kết nối tất cả Những Điện thoại nội bộ trong Văn phòng (điện thoại analog), bao gồm cả Số điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2 (có số máy nội bộ Ext:200).

Tổng đài NEC IP-PBX gắn thêm card mở rộng tính năng Voice conference. Cho phép tạo ra 04 phòng họp ảo cho phép truy cập 16 cuộc gọi cùng lúc trong 01 phòng họp. hoặc tối đa 32 cuộc gọi trên 02 phòng họp ảo.

Card mở rộng chức năng VoIP với 04 kênh trung kế IP tích hợp sẵn, kèm theo license kích hoạt thêm 04 kênh IP-Trunk, tổng cộng sẽ có 08 kênh thoại đồng thời qua đường IP.

Số điện thoại Polycom SoundStation Dual hoặc SoundStation IP tại Những điểm nhánh sẽ có:

Cổng kết nối Analog: cho phép gắn line analog từ bưu điện, hoặc thực hiện quay số gọi như một Số điện thoại analog thông thường. (SoundSation dual)

Cổng kết nối IP: cho phép kết nối với Moderm hoặc thông qua internetkết nối về tổng đài NEC IP-PBX SL1000  trở thành 1 máy nhánh nội bộ của tổng đài. Cho phép thực hiện cuộc gọi đến Các máy nhánh khác  gọi vào phòng họp ảo (conference room) mà không tốn giá cả.

License kích hoạt chức năng Hotline IP chuẩn SIP. Cho phép tổng đài NEC IP-PBX SL1000 nhận dạng được Số điện thoại Polycom là một máy nhánh trong nội bộ.

Hệ thống tổng đài NEC IP-PBX SL1000 tại điểm nhánh khác bao gồm:

  • Tổng đài NEC IP-PBX SL1000 với 04 trung kế, 08 máy nhánh
  • Card mở rộng chức năng VoIP với 04 kênh trung kế IP tích hợp sẵn.
  • 01 Điện thoại Polycom SoundStation2 analog.